تماس با کارشناسان تماس با کارشناسان
موقعیت جغرافیایی:
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» کاروانسرای مقصود بیک

کد ملک: 470
عرصه: اعیان: وضعیت سند: موقعیت جغرافیایی:
 0  0    
تعداد طبقات: طبقه: تعداد واحد در هر طبقه : تعداد پارکینگ:
 0  0  0  0
قیمت کل:
 0 تومان
امکانات:
 
توضیحات بیشتر
داخل محدوده شهر: موقعیت پروژه : مقیاس: تعریف پروژه :
می باشد داخل بافت تاریخی کوچک (کمتر از 1 هکتار)  دارد
نوع مطالعات انجام شده: سال تهیه گزارش: نام مشاور: وضعیت سند:
طرح (کل مجموعه طرح دارد) 1387 مهندسین مشاور دوران شهر دارد
وضعیت انتقال سند به شرکت مادر: منشأ تحصیل اراضی: وضعیت حقوقی: وضعیت پروانه:
بلی انتقال زمین از سازمان ملی،خرید منابع از ردیف قانون  بدون مشکل ندارد
وضعیت طراحی: گزارش کارشناسان رسمی: سابقه شرکت در مزایده/مناقصه: تاریخ آخرین اقدام:
ندارد دارد  ندارد  –
ضوابط ساخت:
تعداد طبقات:-
تراکم:-
سطح اشغال:-
زیربنای کل:-
زیربنای خالص مسکونی:-
زیربنای خالص تجاری/ اداری:-

نظر شما!!