تماس با کارشناسان تماس با کارشناسان
موقعیت جغرافیایی:
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» حسن آباد

کد ملک: 468
عرصه: اعیان: وضعیت سند: موقعیت جغرافیایی:
 0  0    
تعداد طبقات: طبقه: تعداد واحد در هر طبقه : تعداد پارکینگ:
 0  0  0  0
قیمت کل:
 0 تومان
امکانات:
 
توضیحات بیشتر
داخل محدوده شهر: موقعیت پروژه : مقیاس: تعریف پروژه :
می باشد داخل بافت فرسوده بزرگ (بیش از 5 هکتار)
نوع مطالعات اقتصادی انجام شده: سال تهیه گزارش: نام مشاور: وضعیت سند:
اقتصادی 1393 رهپوساخت شارستان دارد
وضعیت انتقال سند به شرکت مادر: منشأ تحصیل اراضی: وضعیت حقوقی: وضعیت پروانه:
بلی انتقال زمین از سازمان ملی ندارد
وضعیت طراحی: گزارش کارشناسان رسمی: سابقه شرکت در مزایده/مناقصه: تاریخ آخرین اقدام:
ندارد دارد
ضوابط ساخت:
تعداد طبقات:12-8 مسکونی-15-10 اداری-تجاری
تراکم:-
سطح اشغال:60% مسکونی، 50% اداری- تجاری
زیربنای کل:-
زیربنای خالص مسکونی:-
زیربنای خالص تجاری/ اداری:-

نظر شما!!