تماس با کارشناسان تماس با کارشناسان
موقعیت جغرافیایی:
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» بلوار بسیج

کد ملک: 467
عرصه: اعیان: وضعیت سند: موقعیت جغرافیایی:
 0  0    
تعداد طبقات: طبقه: تعداد واحد در هر طبقه : تعداد پارکینگ:
 0  0  0  0
قیمت کل:
 0 تومان
امکانات:
 
توضیحات بیشتر
داخل محدوده شهر: موقعیت پروژه : مقیاس: تعریف پروژه :
می باشد داخل بافت فرسوده کوچک (کمتر از یک هکتار) ندارد
نوع مطالعات اقتصادی انجام شده: سال تهیه گزارش: نام مشاور: وضعیت سند:
طرح 1389 مشاور امین دارد
وضعیت انتقال سند: منشأ تحصیل اراضی: وضعیت حقوقی: وضعیت پروانه:
بلی خرید منابع از ردیف قانون بدون مشکل ندارد
وضعیت طراحی: گزارش کارشناسان رسمی: سابقه شرکت در مزایده/مناقصه: تاریخ آخرین اقدام:
ندارد دارد مزایده 1395
ضوابط ساخت:
تراکم:-
سطح اشغال:%100
زیربنای کل:-
زیربنای خالص مسکونی:-
زیربنای خالص تجاری/ اداری:-

نظر شما!!