تماس با کارشناسان تماس با کارشناسان
جستجوی سریع

فراخوان مشارکت در پروژه‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد فراخوان عمومی دو مرحله ای پروژه‌های ذیل را با اشخاص حقیقی و حقوقی  واجد شرایط و صلاحیت ( به شرح اسناد فراخوان) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری فراخوان اعم از دریافت اسناد فراخوان تا ارایه پیشنهادات مناقصه گران […]

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره :97/117

آگهی مزایده گیلان شماره 30/الف م /96

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک متعلق به خود در شهر رشت میدان صیقلان ، بلوار آیت ا.. احسان بخش (محور صیقلان – تختی ) را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به […]

آگهی مزایده گیلان شماره 27/الف م /96  

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک متعلق به خود در شهر رشت میدان صیقلان ، بلوار آیت ا.. احسان بخش (محور صیقلان – تختی )را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش […]

آگهی مزایده عمومی گیلان شماره ۳/م الف/۹۵

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک خود واقع در استان گیلان شهر رشت ، میدان صیقلان ، بلوار آیت ا… احسانبخش  (محور صیقلان – تختی ) را بصورت نقد و اقساط (به شرح جدول ذیل) از طریق مزایده عمومی بفروش برساند متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و […]