تماس با کارشناسان تماس با کارشناسان
جستجوی سریع

آگهی سرمایه گذاری هشت بهشت بیرجند

مهمترین نقاط قوت بافت تاریخی بیرجند شــامل سابقه شهرنشینی از دیرباز و هویتمندی به دلیل وجود ارزشهای فرهنگی، ترکیب مناسب محلات قدیمی و استقرار مناسب بافت، تعلق خاطر داشتن ســاکنان بومی و ساختار بناهای قدیمی موجود قابلیت گردشــگری و جذب توریســم و ظرفیت بالای بافت برای تعاملات اجتماعی و همبســتگی بین ســاکنان آن فراهم می […]

ارتباط با کارشناسان دفتر تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی به تفکیک استان

ردیف شماره داخلی استان استان استان استان استان استان
1 2262 سیستان و بلوچستان هرمزگان سمنان آذربایجان شرقی اصفهان
2 2398 خراسان رضوی اردبیل گلستان کرمان کرمانشاه همدان
3 2360 ایلام خراسان شمالی قزوین گیلان کردستان آذربایجان غربی
4 2381 بوشهر زنجان مازندران مرکزی
5 2451 تهران قم خوزستان فارس البرز
6 2232 کهکیلویه و بویراحمد خراسان جنوبی لرستان چهارمحال و بختیاری یزد