تماس با کارشناسان تماس با کارشناسان
موقعیت جغرافیایی:
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» مطالب منتشر شده در دسته ی آرشیو مزایده های قدیم

آگهـی مزایـده عمـومـی فارس شماره 5/الف م/95

آگهـی مزایـده عمـومـی فارس شماره 5/الف م/95

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی خود را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با شرایط پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات […]

» بیشتر
آگهـی مزایـده عمـومـی خوزستان شماره 4/م الف/95

آگهـی مزایـده عمـومـی خوزستان شماره 4/م الف/95

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک و اراضی خود را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با شرایط پرداخت شناور از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشترودریافت اسناد مزایده در ساعات اداری از روز چهار شنبه […]

» بیشتر
آگهی مزایده عمومی گیلان شماره ۳/م الف/۹۵

آگهی مزایده عمومی گیلان شماره ۳/م الف/۹۵

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک خود واقع در استان گیلان شهر رشت ، میدان صیقلان ، بلوار آیت ا… احسانبخش  (محور صیقلان – تختی ) را بصورت نقد و اقساط (به شرح جدول ذیل) از طریق مزایده عمومی بفروش برساند متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و […]

» بیشتر
آگهـی مزایـده عمـومـی تهران مورخ 1395/9/1

آگهـی مزایـده عمـومـی تهران مورخ 1395/9/1

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی واقع در تهران را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت وتحویل مدارک شرکت […]

» بیشتر
آگهی مزایده عمومی سیستان و بلوچستان شماره 8/الف م/95

آگهی مزایده عمومی سیستان و بلوچستان شماره 8/الف م/95

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک و اراضی متعلق به خود در شهرهای زاهدان و سراوان را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر […]

» بیشتر
آگهی مزایده عمومی سمنان شماره 7/الف م/95

آگهی مزایده عمومی سمنان شماره 7/الف م/95

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی متعلق به خود در شهر سمنان را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت اسناد شرکت […]

» بیشتر
آگهی مزایده عمومی تهران شماره 2/ س م/95

آگهی مزایده عمومی تهران شماره 2/ س م/95

 شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک و اراضی خود را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت وتحویل مدارک شرکت در […]

» بیشتر