تماس با کارشناسان تماس با کارشناسان
موقعیت جغرافیایی:
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» مطالب منتشر شده در دسته ی آرشیو مزایده های قدیم

آگهی مزایده گیلان شماره 30/الف م /96

آگهی مزایده گیلان شماره 30/الف م /96

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک متعلق به خود در شهر رشت میدان صیقلان ، بلوار آیت ا.. احسان بخش (محور صیقلان – تختی ) را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به […]

» بیشتر
آگهی مزایده گلستان شماره 29/الف م /96  

آگهی مزایده گلستان شماره 29/الف م /96  

اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری ومسکونی متعلق به خود در شهرهای گرگان وگنبد را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند. […]

» بیشتر
آگهی مزایده مشهد شماره 28/الف م /96  

آگهی مزایده مشهد شماره 28/الف م /96  

شماره مزايده :28/الف م /96       اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحد های اداری و مسکونی واقع در مشهد را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با شرایط پرداخت های شناور […]

» بیشتر
آگهی مزایده گیلان شماره 27/الف م /96  

آگهی مزایده گیلان شماره 27/الف م /96  

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک متعلق به خود در شهر رشت میدان صیقلان ، بلوار آیت ا.. احسان بخش (محور صیقلان – تختی )را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش […]

» بیشتر
آگهی مزایده فارس شماره 26/الف م /96      

آگهی مزایده فارس شماره 26/الف م /96      

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی واقع در شیراز را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با شرایط پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند […]

» بیشتر
آگهی مزایده تبریز شماره 25/الف م /96

آگهی مزایده تبریز شماره 25/الف م /96

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک واقع در شهر تبریز را با شرایط استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در […]

» بیشتر
آگهـی مزایـده عمـومـی فارس شماره 5/الف م/95

آگهـی مزایـده عمـومـی فارس شماره 5/الف م/95

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی خود را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با شرایط پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات […]

» بیشتر
آگهـی مزایـده عمـومـی خوزستان شماره 4/م الف/95

آگهـی مزایـده عمـومـی خوزستان شماره 4/م الف/95

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک و اراضی خود را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با شرایط پرداخت شناور از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشترودریافت اسناد مزایده در ساعات اداری از روز چهار شنبه […]

» بیشتر
آگهی مزایده عمومی گیلان شماره ۳/م الف/۹۵

آگهی مزایده عمومی گیلان شماره ۳/م الف/۹۵

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک خود واقع در استان گیلان شهر رشت ، میدان صیقلان ، بلوار آیت ا… احسانبخش  (محور صیقلان – تختی ) را بصورت نقد و اقساط (به شرح جدول ذیل) از طریق مزایده عمومی بفروش برساند متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و […]

» بیشتر
آگهـی مزایـده عمـومـی تهران مورخ 1395/9/1

آگهـی مزایـده عمـومـی تهران مورخ 1395/9/1

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی واقع در تهران را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت وتحویل مدارک شرکت […]

» بیشتر