مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد فروش اراضی، املاک و مستحدثات خود را در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس، اردبیل، گلستان و تهران از طریق مناقصه دو مرحله‌ای به اشخاص حقوقی توانمند و دارای سابقه موثر در عرصه کارگزاری فروش املاک و مستغلات واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می‏گردد از روز شنبه مورخ 97/02/29 تا روز چهارشنبه مورخ 97/03/09 نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی اقدام نمایند. مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 97/03/19 می‌باشد. جلسه بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی در روز دوشنبه مورخ 97/03/21 ساعت 10 صبح در شرکت بازآفرینی شهری ایران، به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51، طبقه چهارم برگزار می‌گردد و پس از ارزیابی کمیته فنی و بازرگانی و درج امتیازات کیفی، پاکت‌های «الف»، «ب» و «ج» آن دسته از پیشنهاددهندگان که حائز حداقل امتیاز فنی لازم (60 امتیاز) شده‏اند در روز دوشنبه مورخ 97/03/28 ساعت 10 صبح در شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی فوق الذکر به شرحی که در اسناد مناقصه قید شده است بازگشایی می‌شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای هر استان به شرح جدول ذیل می‌باشد، که لازم است به صورت ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط با اعتبار حداقل 3 ماه و قابل تمدید به حساب IR970100004001037204000700 به نام شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی 14000180006 و کدپستی 193954339 یا واریز نقدی به حساب شماره IR040100004001037206373733 نزد بانک مرکزی به نام به نام شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، قابل واریز در کلیه بانک‌های ملی شعبه مرکزی ارائه گردد.
1- بررسی شرايط و سوابق متقاضیان براساس ضوابط فنی مورد نظر شركت (مطابق اسناد ارزیابی کیفی) انجام می‌پذيرد.
2- چنانچه متقاضیان، برای بیش از یک استان تمایل به شرکت در مناقصه خدمات کارگزاری را داشته باشند می‏بایست الزاما برای هر استان به تفکیک اسناد مناقصه مجزا تهیه نمایند و اسناد و پاکات تکمیل شده برای هر استان را جداگانه تحویل دهند.
3- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- شركت در رد يا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.
5- شركت به پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر يا به صورت مشروط و مبهم باشد ترتیب اثر نخواهد داد.
6- ضروري است به غیر از تحويل اسناد به صورت مکتوب، CD حاوي فايل‌هاي تکمیل شده با فرمت pdf نیز به شركت تحويل داده شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 87572381-021 و 87572398-021 تماس حاصل فرمایید.