فراخوان خرید خدمات مشاوره در شهرهای اهواز و خرم آباد

 شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد، خرید خدمات مشاوره با موضوع  ارزیابی تأثیر پروژه‌ جابه جایی خانوارهای در معرض خطر محله کرگانه شهر خرم آباد و محله منبع آب شهر اهواز  در استان های  لرستان  و خوزستان را از طریق  فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) برگزار نماید.

بر همین اساس متقاضیان  می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان  از روز شنبه مورخ 1399/3/17 الی روز  چهارشنبه 1399/3/21 اقدام کنند. همچنین ارائه پیشنهاد  نیز از روز پنج شنبه مورخ 1399/3/22 لغایت روز شنبه 1399/3/31  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با  شماره تماس های 87572419-87572393 ( دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران ) در ساعات اداری تماس حاصل نمایند.

گفتنی است، متن اگهی فوق الذکر در روزنامه های همشهری و جام جم امروز 1399/03/18 و روزنامه های مواجهه اقتصادی و نقش اقتصاد مورخ 1399/03/17 به چاپ رسیده است.