آگهی سرمایه گذاری پروژه کوچه امیری

 

پروژه کوچه امیری

مساحت زمین

1575.15 مترمربع

کاربری

مسکونی- تجاری- فرهنگی- خدماتی

زیر بنای کل

3322مترمربع

سطح اشغال

60%

تراکم

180%

مدت زمان پروژه

12 ماه

آدرس

کرمان رفسنجان- کوچه امیری

موقعیت

بافت فرسوده

ملزومات آماده شده پروژه

نقشه‌های معماری- مطالعات- متره و برآورد- برنامه زمانبندی