آگهی سرمایه گذاری پروژه قطب آباد

 

پروژه قطب آباد

مساحت زمین

2501 مترمربع

کاربری

مسکونی- تجاری- فرهنگی- خدماتی

زیر بنای کل

3492 مترمربع

سطح اشغال

60%

تراکم

120%

مدت زمان پروژه

12 ماه

آدرس

 کرمان -قطب آباد

موقعیت

بافت فرسوده

ملزومات آماده شده پروژه

نقشه‌های معماری- مطالعات- متره و برآورد- برنامه زمانبندی