آگهی سرمایه گذاری نحوی اصفهان

استان اصفهان یکی از بزرگترین مراکز تولید انواع مختلف صنایع دستی ایران بشمار میرود. این استان از دیرباز گهواره هنرهاي زیبا و صنایع دستی بودهاست. محله شهشهان از جمله محلات معروف در اصفهان میباشد که خانه هاي تاریخی، بقعه هاي معروف به شهشهان و مسجد زیبایی را در خود جاي داده است. در مجاورت مسجد صفا در محله شهشهان، بقعه هاي معروف قرار دارد که اساس ساختمان آن مربوط به زمان تیموریان است. ساختمان این بقعه در زمان سلطان محمدبن بایسنقر، نواده امیرتیمور ساخته شده است.

 

پروژه نحوی اصفهان

مساحت زمین

1505 مترمربع

کاربری

مسکونی- مختلط

زیر بنای کل

2821 مترمربع

سطح اشغال

60%

تراکم

120%

مدت زمان پروژه

18 ماه

آدرس

اصفهان، خیابان ابن سینا، کوی میرعلائدین، کوچه مسجد شمس، هتل ابن سینا

موقعیت

بافت تاریخی

ملزومات آماده شده پروژه

نقشه‌های معماری- مطالعات- متره و برآورد- برنامه زمانبندی