آگهی سرمایه گذاری شهید رجایی شوشتر

 

پروژه شهید رجایی شوشتر

مساحت زمین

3260 مترمربع

کاربری

مسکونی- مختلط

زیر بنای کل

7631 مترمربع

سطح اشغال

60%

تراکم

180%

مدت زمان پروژه

16 ماه

آدرس

شوشتر، خیابان شهید رجایی، روبروی مسجد الرحمان

موقعیت

بافت فرسوده

ملزومات آماده شده پروژه

نقشه‌های معماری- مطالعات- متره و برآورد- برنامه زمانبندی