آگهی سرمایه گذاری حکیم الهی سمنان

سمنان یکی از شهرهای استان سمنان است که مرکز شهرستان سمنان میباشد.این شهر در موقعیت جغرافیایی  44درجه ودقیقه طول شرقی و33درجه و  13دقیقه عرض شمالی، در ارتفاع  1435متری از سطح دریا واقع شده است و دارای شیب عمومی شمالی جنوبی – میباشد .این شهر در دشت وسیعی قرار گرفته که از سمت شمال، به شهرهای مهدیشهر و شهمیرزاد، ازسمت غرب، به شهر سرخه و از سمت غرب، به شهر دامغان محدود می گردد .همچنین فاصله آن تا تهران  213کیلومتر است وبه راه آهن سراسری تهران مشهد، – متصل می باشد .علاوه بر محورهای ارتباطی ذکر شده، از طریق جاده فیروزکوه با شهرهای شمالی رشته کوههای البرز مرتبط می شود.

 

پروژه حکیم الهی سمنان

مساحت زمین

4349 مترمربع

کاربری

مسکونی- مختلط

زیر بنای کل

8515 متر مربع

سطح اشغال

60%

تراکم

180%

مدت زمان پروژه

12 ماه

آدرس

سمنان، بلوار حکیم الهی، کوچه غایبی

موقعیت

بافت فرسوده

ملزومات آماده شده پروژه

نقشه‌های معماری- مطالعات- متره و برآورد- برنامه زمانبندی